Převzetí vlastní odpovědnosti

Převzetí vlastní odpovědnosti

Příloha Přihlášky na víkendový rituál Tamary Melissy a Přihlášky do Dvouletého transformačního cyklu rituálů Cesta Ženy

  • Účastnice se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.
  • Účastnice po celou dobu trvání rituálu nese za sebe a za to, co dělá, plnou zodpovědnost.
  • Je-li účastnice v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Tamaru Melissu a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Má-li účastnice jakékoli zdravotní potíže, ať už s medikací, či bez, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Tamaru Melissu a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Je-li účastnice těhotná, je povinna ihned jakmile se o této skutečnosti dozví, lektorku informovat.
  • Účastnice si je vědoma, že v průběhu rituálu může být vystavena fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že rituály nejsou lékařskou či psychoterapeutickou péčí. Tyto rituály jsou formou osobního rozvoje a psychické a fyzické regenerace. Pokyny lektorky jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení.
  • Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních,omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnoufyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky, na průběh rituálů Cyklu Cesta Ženy či není jinak vážně zdravotně indisponována.
  • Tamara Melissa je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na rituálu a nebo ukončit účast na celém Cyklu. V takovém případě bude platba za rituál v rámci Cyklu či platba za celý Cyklus navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu Cyklu přerušit svoji účast z jakéhokoliv důvodu, platba se nevrací.
  • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním úkonům a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.
  • Tímto prohlašuji, že jsem výše uvedené podmínky své účasti četla a souhlasím s nimi a souhlas stvrzuji svým podpisem.“

Tuto přílohu přihlášky podepisujete z důvodu ochrany projektu Cesta Ženy před zažalováním z újmy na zdraví fyzickém nebo psychickém.

Charakter výuky: tanec, rituály a další techniky seberozvoje mohou být nejen fyzicky, ale i psychicky a emočně náročné. Energetická změna může být významná a to jak k lepšímu, tak přechodně k horšímu, stejně jako může nastat přechodné zhoršení Vašich případných fyzických potíží.

UPOZORNĚNÍ: bez této Vámi podepsané přílohy přihlášky není vstup do jednotlivých rituálů ani do Dvouletého cyklu transformačních rituálů Cesta Ženy možný.

Děkujeme za pochopení.

Máte otázky?

Neváhejte se zeptat
Míši z Cesty Ženy ❤
Po - Pá 9 - 17.30 h

Kalendář akcí

1. prosince 2022
18.30 - cca 22 h
Heart Dance Živě 💃
7. prosince 2022
18.30 - cca 21 h
Adventní Zastavení Online
21. prosince
19 - cca 22 h
Vánoční slunovratový rituál online
22. prosince 2022
18.30 - cca 21.30 h (většinou déle)
Vánoční slunovratový rituál pro ženy, muže i děti
13. - 15. ledna 2023
Smrt a osvobození. Rozloučení s našimi předky a nenarozenými dětmi
25. - 29. ledna 2023
Lyžovačka a wellness
4. - 18. února 2023
Plavba snů - jachting v Karibiku pro páry❤️
8. - 29. března 2023
Jarní rozkvět ženskosti - online kurz s živým provázením Tamary a Tary
10. - 12. března 2023
Spirituální domov. Dech, ticho a přítomnost
17. - 19. března 2023
Wellness hýčkárna pro ženy
7. - 9. dubna 2023
Cesta Ženy - zahájení dvouletého cyklu transformačních rituálů prvním rituálem Vlastní porod a znovuzrození
20. - 23. dubna 2023
Žij Ženo