🌷 Pojď proměnit svůj vztek v lásku a vášeň! Ještě do 9.4. stihneš naskočit do online kurzu Jarní rozkvět ženskosti! Klikni TADY 🌷

Převzetí vlastní odpovědnosti

Převzetí vlastní odpovědnosti

Přečti si, prosím, podmínky všech živých víkendových rituálů a akcí Cesta Ženy. Podepisují se vždy na místě před začátkem každého rituálu.

– Účastnice se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.

– Účastnice po celou dobu trvání rituálu nese za sebe a za to, co dělá, plnou zodpovědnost.

– Je-li účastnice v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Tamaru Melissu a spolu s ní rozhodnout o své účasti.

– Má-li účastnice jakékoli zdravotní potíže, ať už s medikací, či bez, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Tamaru Melissu a spolu s ní rozhodnout o své účasti.

– Je-li účastnice těhotná, je povinna ihned, jakmile se o této skutečnosti dozví, lektorku informovat.

– Účastnice si je vědoma, že v průběhu rituálů může být vystavena fyzickému, citovému, emoční-mu a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že rituál není lékařskou či psychoterapeutickou péčí. Tyto rituály jsou formou osobního rozvoje a psychické a fyzické regenerace. Pokyny lektorky jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení.

– Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky, na průběh rituálů či není jinak vážně zdravotně indisponována.

– Tamara Melissa je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na rituálu a nebo ukončit účast v celém Cyklu. V takovém případě bude platba za rituál či platba za celý Cyklus rituálů navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu rituálu či celého Cyklu rituálů přerušit svou účast z jakéhokoliv důvodu, platba se nevrací.

„Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním úkonům a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem výše uvedené podmínky své účasti četla a souhlasím s nimi a souhlas stvrzuji objednáním účasti na akci přes eshop www.tamaramelissa.cz“

S touto přílohu přihlášky souhlasíte z důvodu ochrany projektu Cesta Ženy před zažalováním z újmy na zdraví fyzickém nebo psychickém.

Charakter výuky: tanec, rituály, meditace a další techniky seberozvoje mohou být nejen fyzicky, ale i psychicky a emočně náročné. Energetická změna může být významná a to jak k lepšímu, tak přechodně k horšímu, stejně jako může nastat přechodné zhoršení Vašich případných fyzických potíží.

Bez tohoto souhlasu není možno se živých rituálů zúčastnit.

Děkujeme za pochopení.

Máte otázky?

Neváhejte se zeptat
Evy z Cesty Ženy ❤
Po - Pá 9 - 17.30 h

Kalendář akcí

22. května 2024
10 - 11.30 h
Objev svůj vnitřní klid
28. května 2024
18.30 - cca 22 h
Heart Dance
14. - 16. června 2024
Početí a porod dítěte
18. června 2024
18.30 - cca 22 h
Heart Dance
25. - 28. července 2024
Měsíční chýše
2. - 4. srpna 2024
Partnerství, kde nemizí vášeň
9. - 11. srpna 2024
Hojení zlomeného srdce
31. srpna - 7. září 2024
Plavba snů - jachting
21. - 28. září 2024
Lady Harmony Retreat u moře
listopad 2024 - prosinec 2026
Královská Cesta Ženy
4. - 6. října 2024
Facilitátorka ženských skupin 2024/2025
11. - 13. října 2024
Královna domova