Převzetí vlastní odpovědnosti

Převzetí vlastní odpovědnosti

Přečti si, prosím, podmínky všech živých víkendových rituálů a akcí Cesta Ženy. Podepisují se vždy na místě před začátkem každého rituálu.

– Účastnice se zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost.

– Účastnice po celou dobu trvání rituálu nese za sebe a za to, co dělá, plnou zodpovědnost.

– Je-li účastnice v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Tamaru Melissu a spolu s ní rozhodnout o své účasti.

– Má-li účastnice jakékoli zdravotní potíže, ať už s medikací, či bez, zavazuje se před přihlášením o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku Tamaru Melissu a spolu s ní rozhodnout o své účasti.

– Je-li účastnice těhotná, je povinna ihned, jakmile se o této skutečnosti dozví, lektorku informovat.

– Účastnice si je vědoma, že v průběhu rituálů může být vystavena fyzickému, citovému, emoční-mu a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že rituál není lékařskou či psychoterapeutickou péčí. Tyto rituály jsou formou osobního rozvoje a psychické a fyzické regenerace. Pokyny lektorky jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení.

– Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky, na průběh rituálů či není jinak vážně zdravotně indisponována.

– Tamara Melissa je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na rituálu a nebo ukončit účast v celém Cyklu. V takovém případě bude platba za rituál či platba za celý Cyklus rituálů navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu rituálu či celého Cyklu rituálů přerušit svou účast z jakéhokoliv důvodu, platba se nevrací.

„Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním úkonům a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem výše uvedené podmínky své účasti četla a souhlasím s nimi a souhlas stvrzuji objednáním účasti na akci přes eshop www.tamaramelissa.cz“

S touto přílohu přihlášky souhlasíte z důvodu ochrany projektu Cesta Ženy před zažalováním z újmy na zdraví fyzickém nebo psychickém.

Charakter výuky: tanec, rituály, meditace a další techniky seberozvoje mohou být nejen fyzicky, ale i psychicky a emočně náročné. Energetická změna může být významná a to jak k lepšímu, tak přechodně k horšímu, stejně jako může nastat přechodné zhoršení Vašich případných fyzických potíží.

Bez tohoto souhlasu není možno se živých rituálů zúčastnit.

Děkujeme za pochopení.

Máte otázky?

Neváhejte se zeptat
Evy z Cesty Ženy ❤
Po - Pá 9 - 17.30 h

Kalendář akcí

7. prosince 2023
18.30 - 22 h
Heart Dance živě
8. - 10. prosince 2023
Vnitřní muž a léčení vztahu s otcem
21. prosince 2023
18.30 - cca 21.30 h (většinou déle)
Vánoční slunovratový rituál pro ženy, muže a děti
19. - 21. ledna 2024
Královská Cesta Ženy
9. - 11. února 2024
Požehnání daru sexuality
12. - 25. února 2024 (zatím orientační termín)
Indie - pouť po posvátných místech
1. - 3. března 2024
Hýčkaná - wellness víkend
12. - 14. dubna 2024
Partnerství a vnitřní svatba
11. - 18. května 2024
Plavba snů - jachting
14. - 16. června 2024
Početí a porod dítěte
25. - 28. července 2024
Měsíční chýše
9. - 11. srpna 2024
Hojení zlomeného srdce