Vítejte!

Mým darem, který již 17 let přináším, je inspirovat ženy na jejich cestě k ženskosti. Probouzím je k sebepřijetí, sebedůvěře, ženské síle a spojení s vnitřní moudrostí. Ponořením se do léčivých rituálů skrze spojení s vděčností a odevzdáním otevírám bránu k životu v lásce, radosti a hojnosti.
  
Jsem šťastná, když zažívám, jak se my ženy probouzíme, uzdravujeme, rozkvétáme ve své přirozenosti a objevujeme náruč plnou lásky pro sebe, své muže, své rodiny a celou naši krásnou planetu.
 
P.S. Horká zpráva z 6. ledna 2017: Uvolnilo se nám jedno místo na již zcela zaplněném hýčkacím pobytu "Ženy v ráji" na Srí Lance! Odlétáme 20. února. Koho to zavolá, vše najde zde: http://www.tamaramelissa.cz/detailakce/245-zeny-v-raji-hyckaci-pobyt-na-sri.html
 
 
 

Pojďme se spolu vydat na Cestu Ženy! Můžete si vybrat večerní rituály a žitovodárný tanec Heart dance, víkendové rituály a semináře nebo okusit tříhodinovou individuální komplexní péči o tělo, duši i ducha - Sedmé nebe. A nebo vstoupit do otevřeného  dvouletého transformačního cyklu rituálů, na který vás srdečně zvu ve videopozvánce :)

 
Těším se na Vás,
Tamara Melissa
 
Hojeni_zlomeneho_srdce 176

  

Zde uvádím několik mých oblíbených citátů, které ilustrují mou práci:

„Ženy, které se setkávají v kruzích, mohou společně probudit moudrost srdce. Naučí-li se současně sledovat vedení svých předků, rozpoznají své životní poslání. Jako rodičky nemají na výběr. Musí se spojit a ve jménu lidstva, Matky Země a příštích sedmi generací zesílit svůj hlas. Nyní nastal čas, aby ženy světa uchopily svou vnitřní moudrost. Jen tak, s pomocí své hluboce milující a vyživující síly Bohyně Ženy, mohou navrátit Zemi do jejího domova, do zahrady Edenu.“
z knihy Carol Schaefer: "Pro příštích sedm generací - Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země"
 
„Bez podpory skupiny není možné ničeho dosáhnout. Jsme společenské bytosti, lidé, zrcadlící se v lidech kolem sebe. Neexistuje nic kouzelnějšího než sedět ve skupině žen, sdílet své zkušenosti a slyšet hovořit ostatní ženy, které si donedávna myslely, že jsou na všechno samy.“
Gloria Steinem
 
„Chcete-li samy skutečně hluboce procítit, jak kouzelné je být ženou, choďte do ženského kruhu, který se pravidelně setkává, bez předem určeného plánu. Jen tak ženy dokáží projevit svou autenticitu, vstoupí do energie Matky a stihnou vše, co potřebují.“
Alice Walker
 
„Když rozhýbeš tělo, začneš léčit svou duši.“
Gabrielle Roth
 
„Naše tělo je uzpůsobeno k pohybu a objímání.“
Inga-Britta Sundqvist
 
„Chválím tanec, neboť on člověka osvobozuje od tíže věcí, spojuje osamělého se společenstvím. Chválím tanec, který všechno požaduje a všemu prospívá, zdraví a jasnému duchu a pohyblivé duši. Tanec je proměnou prostoru, času, člověka, který je trvale v nebezpečí se rozpadnout, stát se celým mozkem, vůlí nebo pocitem. Tanec naopak žádá celého člověka, který je zakotven ve svém středu. Který není posedlý žádostivostí po lidech nebo věcech a démonií opuštěnosti ve vlastním Já. Tanec žádá člověka osvobozeného a plynoucího v rovnováze všech sil. Chválím tanec. Ó člověče, nauč se tančit, jinak si andělé v nebi neví s tebou rady.“
Sv. Augustin
 
foto: Lakshmi a Robert Rambousek