Přihlášení k odběru novinek

SPAGYRICKÁ BIO KOSMETIKA

Nyní si můžete zakoupit:

Meditace Písně Obrazy

Cesta Ženy - Lektorský výcvik pro provázení transformačními rituály

 

Milé ženy, s velkou radostí a pokorou otevírám první :)

Lektorský výcvik v provázení transformačními rituály "Průvodkyně rituály Cesta Ženy"

 1b63da16-bd3f-4b7a-b411-1c9d68c07072

 

Výcvik je určen pouze pro absolventky Dvouletého cyklu transformačních rituálů Cesta Ženy (pokud vám chybí některé rituály, je nutné si je v průběhu studia doplnit ve stávajícím Dvouletém cyklu rituálů).

 

Garantkou výcviku je psycholožka PhDr. Jana Bartošová.

 

Kdy: 16. října 2020 - říjen 2022

Přijímací pohovory proběhly 16. června 2020, ale ještě stále je možno se přihlásit.

Přihlášku spolu s dotazníkem a motivačním dopisem zasílejte co nejdříve (viz níže).

 

Co výcvik přináší:

- intenzívní teorii a seberozvoj s důrazem na osobní potenciál

- teoretické zarámování prožitků z Dvouletého cyklu transformačních rituálů

- postavení teoretických a praktických stabilních základů pro provázení rituály

- ucelenou koncepci a metodiku transformačních přechodových rituálů

- znalost práce se skupinou

- vzájemnou podporu, sounáležitost, sdílení, důvěru, respekt

 

Jedná se o intenzívní dvouleté studium. Výuka bude probíhat vždy o víkendu jednou měsíčně. Část výuky bude vedena externími lektory. Ve studiu je zahrnuto i samostudium doporučené literatury, náslechy a praxe.

 

Výcvik je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou a obhajobou písemné práce.

 

Studentky mají 50% slevu na individuální konzultace s Tamarou, které jsou velmi doporučené (maximálně jednou za 2 měsíce po dobu výcviku).

 

Přijímací pohovory proběhly 16. června ve Studiu Loona, ale ještě stále je možno se přihlásit.

 

První výukový víkend proběhne 16. - 18. října 2020 ve Studiu Loona.

Některé víkendy budou probíhat ve Studiu Loona a jiné v Meditačním centru U kamenné ryby
v Chrustenicích u Berouna.

Další termíny pro rok 2020:

- 6. - 8. listopadu 

- 18. - 20. prosince

Termíny pro rok 2021:  

- 29. - 31. ledna

- 19. - 21. února

- 5. - 7. března

- 2. - 4. dubna

- 14. - 16. května

- 25. - 27. června

- 15. - 17.5. října

- 19. - 21. listopadu

- 17. - 19. prosince

Orientační termíny pro rok 2022 (přesné budou stanoveny do července roku 2021):

- leden

- duben

- květen

- červen: praktické zkoušky

- říjen: obhajoby písemné práce + slavnostní zakončení

  

Témata a lektoři (někteří jsou ještě v jednání; Tamara bude přítomna na všech víkendech, aby vás mohla kontinuálně provázet):

 

* Prenatál a porod - Mgr. Lucie Kašová, porodní asistentka, https://www.centrum-robatko.cz/ 

* Paralely ženského životního, menstruačního, těhotenského a porodního cyklu - Ing. Patrik Bálint,  regresní terapeut

* Psychosomatika ženy - MUDr. Helena Máslová, psychogynekoložka

* Pánevní dno - Michaela Hronová, lektorka Školy pánevního dna

* Fyzioterapie + psoas - Mgr. Lenka Chuchutová, fyzioterapeutka a Michaela Cusanová (Škola bederních svalů)

* Aromaterapie a masáže – Jana Hašplová, aromaterapeutka a majitelka firmy Ellinor

* Práce s hlasem - Antonia Nyass, zpěvačka a hlasová pedagožka

* Práce s vodou – Blanka Sudíková, lektorka plavání (Baby club Plaváček)

* Esence Tantry a transformace stínu - Jan Komeda (Škola umění milování)

* Epigenetika 

* Transpersonální psychologie, změněné stavy vědomí a holotropní dýchání - Magdalena Šimečková a Martin Ďuriš, certifikovaní facilitátoři holotropního dýchání 

* Psychospirituální krize, krizová intervence, práce s traumatem – PhDr. Jana Bartošová, psycholožka

* Kvantová fyzika a spiritualita – Jan Rak, kvantový fyzik

* První pomoc

* Vědomé podnikání – Kalman Horváth

* Bodypsychoterapie a alchymie těla – Tamara

* Rituální témata - Tamara

* Rituální techniky – Tamara

* Tvorba, koncepce, metodika a etika rituálu – Tamara

* Sebepéče a spirituální praxe – Tamara

  

Tamara si vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit termín, čas, místo, osobu lektora a cenu výcviku.

 

Po absolvování výcviku bude uspořádána společná Cesta do Indie do ášramu mé učitelky Jacqueline a po posvátných místech pro prohloubení spirituální praxe, coby kotvy pro provázení rituály.

  

Předpoklady k přijetí:

* určitý stupeň zralosti a emoční stability

* speciální talent a dary a určitý druh osobnosti, které nejsou naučitelné

 

Podmínky přijetí do výcviku:

1. Absolvování Dvouletého cyklu transformačních rituálů Cesta Ženy.

2. Doplnění případných chybějících rituálů v průběhu výcviku.

3. Dosažené střední vzdělání s maturitou.

4. Vyplnění přihlášky a dotazníku. Zaslání motivačního dopisu na tamara@cestazeny.cz

5. Úspěšný přijímací pohovor.

5. Zaplacení zálohy a první části ceny výcviku.

6. Souhlas a podpis účastnické dohody (bude zaslána mailem po obdržení přihlášky, dotazníku a motivačního dopisu).

7. Dobrý zdravotní stav.

  

Cena výcviku je 78 500 Kč

Při jednorázové platbě je cena zvýhodněna na 75 000 Kč.

Cena zahrnuje:

* 16 výukových víkendů

* 1 - 2 náslechy (tzn. přítomnost na celém víkendovém rituálu v rámci stávajícího Dvouletého cyklu rituálů). Počet náslechů záleží na počtu studentek, aby se stihly prostřídat.

* praktické zkoušky v rámci prodlouženého víkendu U kamenné ryby, kterého se budou účastnit všechny studentky. Praktická zkouška každé studentky bude trvat vždy 1 – 2 h a budou se jí jako figurantky účastnit všechny studentky.

* obhajoby písemné práce a závěrečnou slavnost

* skripta, audiomeditace, videonahrávky, seznam doporučené literatury a hudby

*  organizace a láskyplná kontinuální péče Tamary a Zuzky :)

  

Cena nezahrnuje:

* nocleh a stravu U kamenné ryby (1400 Kč za víkend) a případný nocleh v Looně (400 Kč za víkend)

* stravování v rámci Loony probíhá ve vlastní režii každé studentky.

 

Do 15.7. 2020 je třeba uhradit zálohu 5 000 Kč. 

Při zrušení účasti do 15.8. storno zálohy 50 %, do 15.9. storno 100 %.

Dále se cena hradí ve třech splátkách v průběhu dvou let:
 

k 30.9.2020 doplatek k záloze 21 167 Kč, 

k 31.7.2021 druhá třetina 26 167 Kč

a k 28.2.2022 třetí třetina, tedy 26 166 Kč.

 

Ženy, které jste vnitřně volány, i když se vám třeba srdce chvěje strachem a mysl je zahlcena všemi možnými "ne" a "ale", důvěřujte tomu pravdivému v sobě, i když vaše mysl protestuje :)

 

Vyplňte prosím přihlášku a dotazník

Motivační dopis zasílejte ideálně nejpozději do 30. května 2020 na tamara@cestazeny.cz. Poté budete pozváni k přijímacímu pohovoru, který proběhne 16. června ve Studiu Loona.

 

 

I když přijímací pohovory již proběhly, ještě stále je možno se přihlásit :)

 

Děkuji, že díky vám budou mít další ženy možnost vydat se na Cestu Ženy a vnášet ženskost, lásku a svobodu všude tam, kam vkročí jejich kroky, tak jako vy :)

 

Těším se na společnou objevnou Cestu s vámi, ženy :)

Tamara

 Kralovna_domova 1037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Lakshmi a Robert Rambousek